Pompalar
 Santrifüj Pompalar / Atık Su Drenaj Pompaları
 Santrifüj Pompalar

Çok kademeli yatay ve dikey tip santrifüj pompalar özellikle içme ve kullanma suyu basınçlandırılması, yüksek basınçlı yıkama , proses ve yangın suyu temini, ısıtma ve soğutma suyu basınçlandırılması, endüstriyel akışkanların basınçlandırılması veya transferi gibi amaçlarla kullanılmak üzere geliştirilmiştir. -15° C ile + 120° C arası akışkan sıcaklıklarında kullanıma uygundur. 8 bar ile 30 bar arası arası işletme basıncı sınıflarında kullanılabilen tipleri mevcuttur.
Q < 100 m /h ve H < 270 m değerine kadar geniş bir alanı kapsayacak çeşitlilikte üretilmektedir. Komple paslanmaz çelikten üretilmiş tipleri kimyasal olarak agresif akışkanların basınçlandırılmasmda veya hijyenik ortamlarda güvenle kullanılabilmektedir. Frekans konvertörü pompa üzerine entegre edilmiş tiplerinde işletim konforunun yanı sıra yüksek düzeyde enerji tasarrufu gerçekleştirilmesi mümkündür.
 Atık Su Drenaj Pompaları

DN 50.. DN 600 anma ölçülerinde 7500m3/ h debilOO Mss basma yüksekliği derinliğine kadar üretilen atık su pompalarının akışkan ile temasta olan yüzeyleri, akışkanın kimyasal ve fiziksel özelliklerine göre çeşitli malzeme kombinasyonlarında üretilebilmekte veya çeşitli kimyasal maddelerle kaplanabilmektedir.
Ürün programımızda atık su arıtma tesisleri, yüksek kapasiteli kanalizasyon şebekeleri, endüstriyel atık sular ve inşaatlarda biriken sızıntı sularının uzaklaştırılması vb. amaçlarla kullanılmak için geliştirilmiş , her türlü ihtiyaca cevap verebilecek basma yüksekliği ve debide atık su ve drenaj pompalan mevcuttur. Atık su pompaları kullanacağı akışkan özelliklerine göre değişik çark tipleri ile donatılabilmektedir.
 
 Yangın Pompaları / Hidroforlar
 Yangın Pompaları

Yangınla mücadele hidroforları hidrant, yangın dolabı ve sprintler tesisatlarının basmçlandırılması için kullanılan, her türlü otomasyon , kontrol ve alarm olanaklarıyla teçhiz edilmiş, yangın önleme ve yangınla mücadele sistemleridir. Hidroforları oluşturan motor, kontrol panosu , otomasyon ekipmanı, alarm donanımı ve diğer hidro-mekanik aksam, dünyada en çok kabul gören yangınla ilgili norm ve standartlara uygundur. Her pompa için ayrı ve bağımsız bir elektrik kontrol panosu kullanılmaktadır. Projelendirme ve montaj işçiliği için harcanan zamandan tasarruf sağlar. Sistemin öğrenilmesi ve kullanılması kolay olup , kalifiye personel bulundurma zorunluluğu yoktur.
 Hidroforlar

Hidroforlar bireysel ve toplu yerleşim birimleri ile endüstriyel tesislerin basınçlı su gereksinimi için hazırlanmış tam hijyenik, konforlu paket hidroforlardır. Villa , apartman ve siteler, hastane, okul ve iş merkezleri, otel, sosyal tesis ve tatil köyleri, mahalle, köy , kasaba ve uydu kentler, bahçe, park, sera ve çiftlikler, depo, rafineri, tersane, fabrika ve tesislerin içme, kullanma, proses, sulama ve yangın söndürme sularının basmçlandırılması gibi çeşitli uygulama alanlarına yönelik olarak değişik serilerde hidroforlar mevcuttur. Çok pompalı hidroforlarda orijinal elektrik panosu , pompaları rotasyon düzeni içinde sırayla devreye alarak işletim süresini pompalar arasında eşit olarak paylaştırır, otomatik yedekleme fonksiyonu vardır ve kullanım ömürleri uzundur.